JOGI NYILATKOZAT

Jelen jogi nyilatkozat célja, hogy Tar Renáta egyéni vállalkozó (a Szolgáltató) tájékoztatást nyújtson a www.serenityhungary.com honlapon megtalálható szolgáltatások és információk igénybevételére és felhasználására vonatkozóan. 

Impresszum

A Szolgáltató a vonatkozó jogszabályban foglalt kötelezettségének eleget téve, külön menüpont alatt nyújt tájékoztatást a működési formájára vonatkozó adatokról, az elérhetőségeiről és a honlap tárhelyszolgáltatójáról. A Szolgáltató a honlap használatával kapcsolatos észrevételeket, illetve kérdéseket az Impresszum menüpont alatt megadott elérhetőségeire várja.

A honlap használata

A www.serenityhungary.com honlapon megjelenített információk, dokumentumok vagy más írott anyagok kizárólag az általános tájékoztatás célját szolgálják, azok nem minősülnek szakmai, egészségügyi vagy mentálhigiénés tanácsadásnak. A Szolgáltató célja, hogy a honlapján a lehető legteljesebb, legpontosabb és legfrissebb információkat tegye közzé. Amennyiben a Szolgáltató a honlap tartalmával kapcsolatosan hibákról értesül, úgy mindent meg fog tenni a szükséges kiigazítások érdekében. Amennyiben a honlap látogatója valamilyen hibát vagy pontatlanságot észlel, úgy azt a honlap látogatója az Impresszum menüpont alatt megadott elérhetőségein keresztül jelezheti a Szolgáltató részére. 

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlapon található információk használatából, azok használatra képtelen állapotából, a honlap nem megfelelő működéséből, illetve amelyek számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Szolgáltató – jóhiszeműen eljárva és a teljes tájékoztatás érdekében – esetenként harmadik felek honlapjára és az ott elérhető tartalomra hivatkozhat. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített honlapok tartalmáért, pontosságáért és működéséért. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor, külön előzetes értesítés nélkül felülvizsgálja, és annak tartalmát módosítsa. 

Szerzői jogok

A honlapon elérhető eltérő információ hiányában, a honlap teljes terjedelmében a Szolgáltató szellemi terméke, és így az szerzői jogvédelem alatt áll. 

A honlap valamennyi tartalmának szerzői joga (ideértve különösen a honlapon elérhető blogbejegyzéseket és egyéb szövegeket, tanulmányokat, egyedi módszereket, ötleteket, hang-, kép- és videóanyagok szerzői jogát) szerzői joga a Szolgáltatót illeti meg, kivéve azon eseteket, ha egy adott dokumentumban (blogbejegyzésben vagy egyéb forrásban) kifejezetten más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a honlap domain nevének, a honlapon szereplő logónak, kreatív kialakításnak és grafikának a tulajdonosa a Szolgáltató, így azok bármelyikének jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

A honlapon megtalálható információk, adatok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatók ki, illetve oszthatók meg a közösségi felületeken. A honlaphoz való hozzáférés biztosítása nem értelmezhető úgy, hogy a Szolgáltató bármiféle engedélyt adna a honlapon megjelenő szellemi tulajdon vagyoni vagy nem vagyoni hasznosítására. 

A weboldalon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint és a forrás megjelölésével terjeszthetők. A Szolgáltató kéri, hogy a szerző a honlapon történő információk jogszabálynak megfelelő felhasználásáról is minden esetben tájékoztassa a Szolgáltatót az Impresszum menüpont alatt elérhető e-mail címre küldött elektronikus levél útján. 

Adatvédelem

A Szolgáltató elkötelezett aziránt, hogy az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfeleljen. Ezért, a Szolgáltató a honlapján, külön menüpont alatt Adatkezelési Tájékoztató és Cookie Tájékoztató címmel dokumentumokat tett közzé, amely dokumentumok útján részletes tájékoztatást nyújt az általa nyújtott szolgáltatások és a honlap üzemeltetése kapcsán végzett adatkezelési és adatvédelmi tevékenységéről. 

A Szolgáltató kéri, hogy a Szolgáltató adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységéről a honlap látogatója és üzleti partnerei minden esetben a fenti dokumentumok útján előzetesen tájékozódjanak.  A Szolgáltató kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy az érintettek adatkezeléshez kapcsolódó jogait a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

Feliratkozás hírlevélre

A weboldal látogatóinak lehetősége van arra, hogy feliratkozzanak a Szolgáltató által küldött hírlevelekre (marketing levelekre).  A hírlevelek célja a szakmai ismeretek, cikkek és hírek megosztása a feliratkozókkal, adott esetben a hírlevelek küldése marketing céllal történik. A hírlevélre való feliratkozás a weboldal látogatójának kifejezett hozzájárulásához kötött. A hírlevelek nem kerülnek kiküldésre azt követően, hogy a címzett a hírlevélben található „leiratkozás” funkciót használja.

A hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés vonatkozásában további részleteket a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmaz.

Általános Szerződési Feltételek

A Szolgáltató egyedi szerződések útján lép szerződéses jogviszonyba az üzleti partnereivel, így Általános Szerződési Feltételek címmel külön dokumentumot nem tesz közzé. A Szolgáltató és üzleti partnerei a köztük létrejött szerződések szövegét minden esetben – egymás jogainak és érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartása mellett –  közös tárgyalások eredményeképpen alakítják ki. 


Visszajelzések és vélemények

A munkája és nyújtott szolgáltatásai megítélése és jobbá tétele szempontjából a Szolgáltató fontosnak tartja a folyamatos fejlődést. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy a Szolgáltató maga is tisztában legyen a szolgáltatásait igénybe vevők valós véleményével. Ezért, a Szolgáltató szívesen fogadja a szolgáltatásait igénybe vevők visszajelzéseit, melyet a Szolgáltató az Impresszum menüpont alatt található elérhetőségeire (főként az e-mail címére) vár. A Szolgáltató ezeket a véleményeket a honlapján és egyéb írásos anyagaiban (például prezentációk, árajánlatok, stb.) is megjelenítheti. A Szolgáltató e körben elkötelezett aziránt, hogy a honlapján vagy egyéb írásos anyagaiban megjelenített vélemények transzparens módon, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseinek és az illetékes hatóságok e körben kiadott iránymutatásainak megfelelően kerüljenek megjelenítésre.  

A fentiek figyelembe vétele mellett, a Szolgáltató a vélemények felhasználásával és megjelenítésével kapcsolatosan az alábbi alapelveket követi:

 • a véleménynek elsősorban az igénybe vett szolgáltatásra kell vonatkoznia, és olyan módon kell szövegezni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatban tájékozódó más, jövőbeli “vásárlók” teljeskörű, objektív és megalapozott döntést hozhassanak;
 • a Szolgáltató javasolja, hogy a szolgáltatás igénybe vevője a véleményét a szolgáltatás igénybevételét követő ésszerű időn belül küldje meg, figyelembe véve azt, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások (például mentorálás, vizualizációs tréning) hatásai adott esetben hosszabb távon jelentkezhetnek;
 • az értékelés és véleményadás kizárólag önkéntes módon történhet, a Szolgáltató az értékelésért sem az értékelés előtt, sem pedig azt követően semmilyen előnyt (például kedvezményes ár, ingyenes képzés, stb.) nem nyújt; 
 • a beérkező véleményeket a Szolgáltató egy héten belül feldolgozza, és – a transzparencia biztosítása érdekében – a Szolgáltató azt névvel és a véleményező tágabb lakóhelyének (például ország és/vagy város) feltüntetésével várja, és ennek megfelelően is teszi közzé. A Szolgáltató – a transzparencia biztosítása érdekében – a véleményt a korábban kapcsolattartásra szolgáló levelezési címről (e-mail címről) fogadja;
 • a vélemény törlését a véleményező kérheti, melyre vonatkozóan a Szolgáltató egy héten belül belül megfelelő lépéseket tesz;
 • a Szolgáltató a véleményt “szabadszavas” módon várja, azaz Szolgáltató nem alkalmaz olyan véleménykérő űrlapot vagy sablont, amelyben a véleményező kizárólag előre megfogalmazott szöveg választásával adhat visszajelzést. A véleményezőnek – a szabadszavas véleménye mellett –  lehetősége van, hogy véleményét grafikus megoldással (“csillagokkal”) is kifejezze. A grafikus véleményezési rendszerben a “csillagok” 1-től 5-ig adhatóak, amelyek a következő minősítéseket fejezik ki: Rossz (1), Gyenge (2), Átlagos (3), Jó (4), Kiváló (5).
 • a Szolgáltató nem keresi meg üzleti partnereit annak érdekében, hogy a negatív véleményüket vonják vissza vagy, hogy változtassák meg azt. Ugyanakkor, a Szolgáltató szolgáltatásainak jövőbeni javítása céljából felveheti a kapcsolatot ezen üzleti partnereivel;
 • szponzorált értékelések (‘influenszerek’) nem szerepelnek a honlapon;
 • a Szolgáltató nem szelektál semmilyen módon a pozitív és negatív vélemények között, ugyanakkor ésszerű moderálási elveket alkalmazhat, amennyiben a vélemény
 • bűncselekményt vagy szabálysértését valósít meg, vagy alkalmas a bűncselekményre vagy szabálysértésre történő felbújtásra, vagy Magyarország hatályos jogszabályait más módon sérti,
 • személyhez fűződő jogokat sért, vagy az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekbe ütközik,
 • provokatív, agresszív, fenyegető, félelemkeltő hangnemű,
 • jogsértő médiatartalmat tartalmaz, valamint gyűlöletkeltő, megfélemlítő tartalmat hordozó weboldalakra mutat. 

Záró rendelkezések

Jelen jogi nyilatkozat 2023. június 20. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen nyilatkozatot bármikor, egyoldalúan megváltoztassa.

Jelen nyilatkozat a Szolgáltató honlapján angol nyelven is elérhető. Az angol nyelvű fordítás a legnagyobb körültekintés mellett készült, ugyanakkor az angol és a magyar nyelvű változat közötti eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. 

Írj nekem